Udala

Kontratuak

Esp. kodea                               Izenburua

2024. URTEA

KON_IS_0015_2023_I Bermeoko udaletxeko altzarien hornidura kontratua

KON_ZEN_0003_2023 Energia elektrikoa hornitzeko, 2024. urtetik 2027. urtera esparru akordioaren kontratu eratorria

IDA_ERA_0120_2023 Bermeoko Lamerako kioskoa ustiatu eta mantentzeko jabari eta erabilera publikoaren administrazio-emakida (2 zk.ko kioskoa)

KON_IOS_0006_2024 Bermeoko Andra Mari eta Santa Eufemia jaietako argitalenerako zerbitzu kontratua

IDA_ERA_0124_2023_1 Aritzatxu hondartzako kantinaren eta komunen erabilera pribatibo eta arruntaren emakida administratiboa (I)

KON_IS_0015_2023 Bermeoko Udaletxerako altzarien hornidura-kontratua

KON_IOS_0017_2023 Kultura eta Hezkuntza Sailak antolatzen dituen ekitaldietarako sarreren kudeaketa eta salmenta telematikoa egiteko erabilera-lizentzia hornitzea

KON_IOS_0003_2024 Mezularitza eta paketeria-zerbitzua 2024-2025

IDA_ERA_0124_2023 Bermeoko Aritzatxu hondartzako kantinaren eta komunen emakida administratiboa ematea

KON_IS_0001_2024 Bermeoko udalerrian hiri hondakinen frakzio organikoa batzeko hornidura kontratua

KON_IOS_0011_2023 Egunkarietan argitaratu beharreko iragarkiak kudeatu eta iragarpena bideratzeko zerbitzua

IDA_ERA_0213_2021 Ostalaritzako establezimendu iraunkor baten ustiaketa: Erriberako kantina

KON_IOS_0015_2023 Ekintzaileei zuzendutako enpresa kudeaketa ikastaroak, aurrez aurre eta online, eskaintzeko zerbitzua

KON_IOS_0021/2023 Mezularitza eta paketeria zerbitzua

Esp. kodea                               Izenburua

2023. URTEA

KON_ZEN_0002_2023 2024 eta 2025 urteetarako gas naturalaren hornidurarako esparru kontratuaren eratorria

KON_IRE_0003_2023 "Sancti Spiritus” Bermeoko Udal zaharren egoitzarako harrera zerbitzua

kON_IRE_0010_2023 Bermeoko udaleko kirol instalazioen garbiketa zerbitzua

IDA_DEK0773_2023 Bermeoko udal azokan hutsik dauden postuen aprobetxamendu pribatiborako emakida administratiboa ematea.

KON_IOS_0010_2023 Reprografia zerbitzua eta bestelako inprenta lanak

KON_IOS_0016_2023 Gabon ekitaldietarako gozokien hornidura

KON_IS_0010_2023 Bermeoko Udaleko eraikinen puntzu septikoen eta estolderiaren garbiketa zerbitzua.

KON_IOS_0001_2023 Bermeoko Udalaren Musika Eskolako pianoen afinazioa.

KON_ZEN_0001_2023 Bermeoko Udaleko eraikinak 2023 eta 2024 urteetarako berokuntzako C gasoleoz hornitzeko kontratua

KON_IRE_0004_2022 Bermeoko Casinoan kokaturiko zinema aretoko kudeaketa osorako zerbitzu-emakida

KON_IOS_0007_2023 Bermeoko jaietako argitalpena

KON_IOS_0004_2023 Landabaso industriaguneko udal biltegian ibilgailu elektrikoen bateriak kargatzeko instalazio obrak.

KON_IOS_0006_2023 Udako liburutegia

KON_IS_0008_2023 Bermeoko Udaltzaingo zerbitzurako ibilgailuen hornidura alokairu sistema bidez (erosteko aukera gabe)

KON_IS_0003_2023 Udal eraikinen argindar sarearen egokitzapena eta instalazioen hobekuntzak (OCAk)

KON_IRE_0002_2022 Esku-hartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua

KON_IS_0016_2022 Bermeoko udaleko zerbitzuak burutu behar dabezan erreprografía eta bestelako inprenta lanen hornidura.

KON_IS_0009_2023 Bermeoko portuko Martillo bainu-eremuan laguntza, salbamendu eta sorospen zerbitzua

KON_IS_0024_2022 Bermeotik Gaztelugatxeko Donienerako autobus eta bisita gidatuen zerbitzua

KON_IRE_0015_2022 Gizarteratzeko eta laneratzeko prestakuntza-, enplegu-, orientazio- eta laguntza-proiektua, Eremu Degradatua birgaitzeko Esku-hartze Proiektuaren barruko 2022-2024ko Inbertsio Estrategikoen Planaren barruko hiri-berroneratze integraleko proiektuei lotutako zerbitzua emateko (Kurtzio, Zarragoitxi eta Itxasbegi)

KON_IRE_0005_2023 Bermeoko Udaleko erretransmisioak egiteko eta tokiko telebista izan dadin, euskarazko tokiko telebista zerbitzua

KON_IS_0007_2023 Asfaltatze lanak eta seinaliazio horizontala.
KON_IS_0002/2023 Bankuen hornidura Tala inguruan.
2022/KON_IRE_0013 San Martineko parkean elementuen hornidura.
KON_IS_0001_2023 Alde zaharreko espaloien barriztapena, 2. Fasea: Intxausti kalea barriztatzeko obrak exekutatzea.
KON_IS_0011_2022 Bermeoko udal zaharren egoitzan Bizikidetza Unitate bat sortzeko proiektua ezartzeko prestakuntza teknikoa ematea eta eredu aldaketa horretarako ezinbestekoa den Pertsonarengan Zentratutako Arreta eredua prestakuntza eta ezarpena kontratazioa

KON_IRE_0002_2023 Udal jabetzeko gune berde eta lursailen desbroze.

KON_IRE_0004_2023 Kurtzio Zarragoitxi eta Itxasbegi auzoko hiri-berroneratze integralerako eta birgaitzerako Hurbileko Kudeaketa eta Bulego Teknikoaren arreta, informazio eta kudeaketa zerbitzua.

2022. URTEA

KON_IS_0023_2022 Tonpoiaren berreskuraketa lanak - II. fasea

KON_IS_0022_2022 Bermeoko Talarako bankuen hornidura kontratua

KON_IRE_0003_2022 Ibilgailu elektrikoen renting bidezko hornidura kontratua eta mantenua

KON_IOS_0009_2022 2023-2024 urteetarako kontsumogarri informatikoen hornidurarako kontratua
KON_IS_0018_2022 Laneko erropak eta norberaren babeserako ekipoen hornidura kontratua

KON_IS_0003_2022 Bermeoko udal erakin eta energia instalazioen energia auditoretzak eta eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriak zein, Energia Jarduketarako Plan Orokorra egitea, baita kontsumo eta hornidura energetikoaren kudeaketa.

2022/KON_IS_0020 Atalde eta Bizkai Buru kaleen arteko igogailua

KON_IS_0009_2022 Nagusien Behatokia: Bermeoko alde zaharrean eta baserrietan bizi diren pertsona nagusientzat zerbitzu kontratua

KON_IS_0015_2022 Kirol jarduera zuzenduak garatu eta emateko zerbitzua

KON_ZEN_0003_2021 Gas naturalaren hornidura 2022-2023 urteetarako

KON_IOS_0001_2022 Bermeoko Udaleko kartelak itsasteko eta liburuxkak, inprimakiak eta bestelako publizitate-materialak postontzietan banatzeko zerbitzu-kontratua

KON_IS_0017_2022 Bermeoko Udaletxea eraberritzeko exekuzioaren 4. faserako obra kontratua

KON_IOS_0010_2022 Lamerako zoladuraren barriztapena egiteko obra kontratua

KON_IS_0013_2022 Bermeoko Udal erresidentziaren 2. solairua birgaitzeko obra kontratua

KON_ZEN_0002_2022 Udal ibilgailuentzako neumatikoak hornitzeko kontratu eratorria

KON_IS_0007_2022 Bermeoko Lamera parkerako komun autogarbigarri baten hornidura, instalazioa eta mantentzea

KON_IS_0012_2022 Bermeoko Artika auzoko 22 eguzki-farolen hornidura eta instalazioa

KON_IRE_0011_2022 Udal zerbitzuetarako erreminten hornidura alokairu bidez

KON_IS_0010_2022 Herriko jaietarako azpiegituren hornidura

KON_IRE_0008_2022 Kale garbiketa berezietarako zerbitzua

IDA_ERA_0158_2022 Bermeoko udal mugapean, Lamerako 2 zk.ko kioskoaren aprobetxamendu pribatiborako jabari publikoaren kontzesioa.

KON_ZEN_0004_2021 Bulegoko materiala 2022-2023 urteetan hornitzeko esparru akordioa

KON_IRE_0007_2022 Udal zerbitzuetarako erraminten hornidura renting bidez

2022/KON_IS_0005 San Martin parkearen urbanizazioa

KON_IRE_0009_2022 2022-2023 eta 2023-2024 urteetarako Gabon-argiak (kontratu mistoa)

KON_IRE_0005_2022 BGD eta/edo BDE jasotzen duten iraupen luzeko langabetuak gizarteratzeko enplegu eta prestakuntza proiektua gazuzatzeko zerbitzu kontratua - Next Generation

KON_IS_0002_2022 Bermeoko lorategi eta berde guneetarako lore eta apaingarrien hornidura kontratua

KON_IRE_0006_2022 Bermeoko San Frantsizko ikastetxe publikoko patioetan karpak hornitu eta jartzea

KON_IOS_004_2022 Ekintzaileentzako eta enpresa sortu berrientzako bideragarritasun memoriak diseinatu eta idazteko languntza teknikorako zerbitzu-kontratua

KON_IS_0004_2022 Bermeoko Penta futbol zelaiko belar artifiziala barriztatzeko obra-kontratua

2022/IDA_ERA_0078 21.2 EU-ko udal jabetzako partzelen salmenta enkante bidez.

KON_IRE_0013_2021 Bermeoko udal eraikinen instalazio termikoen mantentze zerbitzua

KON_IRE_0014_2021 Bermeoko Udaleko sute eta lapurretei aurre egiteko baliabideen mantenurako zerbitzu kontratua

KON_IRE_0001_2022 Bermeoko Udaleko kirol instalazioen garbiketa zerbitzua

2021. URTEA

KON_IRE_0008_2021 Bermeoko Udalaren eta BERUALAren defentsa judiziala eta epaiketako ordezkaritza zerbitzua

2021/IDA_ERA_0216 21.2. EU-ko udal jabetzako partzelen salmenta enkante bidez.

2021/KON_IOS_0013 Bermeoko udalaren obretako segurtasun eta osasun arloko laguntza teknikoa

KON_IOS_0015_2021 Informatikako materialaren hornidura

KON_ZEN_0001_2021 2022-2023 epealdirako Gas Naturalaren hornidurarako Akordio Markoaren kontratu deribatua

KON_IRE_0012_2021 Bermeoko Udalaren Kirol Patronatuko eraikin eta instalazioak garbitzeko zerbitzu kontratua

KON_IS_0009_2021 Osasun zaintza eta higiene industrialeko espezialitateen zerbitzu-kontratua

KON_IOS_0019_2021 Udal azokako Gabonetako apaingarriak eta izeiak

KON_IS_0007 Autokarabana gunea egokitzeko obra.

KON_IS_0011 Ispizua tar Segundo eta Prantzisko Deuna Atea kaleen berurbanizazioa

KON_IS_0010 Tonpoiko ingurune naturala berreskuratzea

KON_IRE_0006 Bermeoko Areneko kiroldegiko fitness geletarako beharrezko ekipamendua errentamendu erregimenean (renting) hornitzea.

KON_IOS_0009_2021 Mezularitza eta paketeria zerbitzua

KON_IS_0006_2021 Alokairuaren bidezko erraminten hornidura kontratua

KON_ZEN_0006_2020 2021 eta 2022 urteetan posta zerbitzua kontratatzeko esparru-akordioaren kontratu eratorria

KON_IS_0019_2019 Bermeoko Udalean kudeaketa publiko aurreratuaren eredua ezartzeko zerbitzu kontratua

KON_IS_0008_2021 Udaltzainentzako jantziak, oinetakoak eta laneko osagarriak ematea

KON_IOS_0010/2021 Udaleko Kultura eta Hezkuntza Sailak antolatzen dituen ekitaldietarako, sarreren kudeaketa eta salmenta telematikoa (softwarea eta hardwarea) egiteko erabilera-lizentzia baten hornidura.

KON_IOS_0004/2021 Enpresa kudeaketa ikastaroa emateko zerbitzuaren kontratazioa

KON_IRE_0010_2021 Papera eta kartoia batzeko zerbitzu kontratua

KON_IRE_0005_2021 Gabon jaietako argi-apaingarrien hornidura kontratua

2021_KON_IS_0006 Alokairuaren bidezko erraminten hornidura kontratua

2021/KON_IOS_0008 Bermeoko Andra Mari eta Santa Eufemia jaietako liburua eta kartela argitaratzea eta dokumentuak era digitalean prestatzea da. Lan guztiak egin behar dira, publizitatea kudeatu, diseinua, maketazioa, argitalpena eta amaieran, banaketa lan batzuk egitea.

KON_IS_0004_2021 Igogailuen, ate automatikoen eta eskailera-igogailuen mantentze-lan prebentibo eta zuzentzailerako zerbitzu-kontratua

KON_IOS_0007-2021 Bermeoko udal igogailuen aldizkako ikuskapen zerbitzua

KON_IOS_0003/2021 Bermeoko udalerriko lursailetan landare inbaditzaileak kontrolatzeko zerbitzu kontratua.

KON_IS_0005-2021 Bermeoko portuko Martillo bainu-eremuan laguntza, salbamendu eta sorospen zerbitzua

KON_IOS_0006 (2021) Udal bulegoetarako aulkiak ordezkatzeko hornidura kontratazioa

KON_IRE_0003_2021 Garbiketa produktuen hornidura kontratua

KON_IS_0003_2021 Udalak erabiltzeko renting bidezko 5 ibilgailuren hornidura kontratua (mantenu barne)

             - A artxiboa

KON_IRE_001_2021 Bidaiarien hiriko garraio kolektiboaren zerbitzua: BERMIBUSA

IDA_DOK0359_2020 Datu babesaren aholkularitza juridikoa eta neurri tekniko eta antolakuntzakoei buruzko aholkularitza zerbitzuaren esparru-akordioaren ondoriozko kontratua

KON_IS_0013/2020 Iparragirre eta Itxas-begi kaleen sarrera hobetzeko proiektua obra kontratua

KON_IRE_0006_2020 Udal ibilgailuen mantentze zerbitzua

KON_IOS_0001/2021 Bulegoetako material inbentariaezinen hornidura 2021-2022 epealdirako kontratua

2020. URTEA

KON_IOS_0023/2020 Etxeetan sortutako olio zikina batzeko kontratua

KON_IOS_0022/2020 Presiozko koladun kitapen eta formularioak inprimitzeko kontratua

KON_IOS_0007/2020 Aize girotuen instalazioak burutzeko kontratua

KON_IRE_0004/2020 Hainbat udal eraikinen garbiketa zerbitzua

KON_IOS_0020/2020 Irakurleen Txokoa dinamizatzeko zerbitzua kontratua.

KON_ZEN_0003/2020 Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralaren akordio markoaren deribatua, telekomunikazio zerbitzu hornidura 2020-2023 epealdian

KON_IOS_0024/2020 Udal eraikinetarako banderak eta Madalen egunean jartzeko materiala, arrantzakanaberak eta gainerako materiala hornitzeko kontratua.

KON_IS_0009/2020 Bermeoko udal langileen jantzi, oinetako eta NBEak hornitzeko kontratua

KON_IS_0015/2020 Hainbat udal eraikinen argindar sarearen egoitzapena eta instalazioen hobekuntzetarako kontratua

KON_IS_0014/2020 Aita Guria baleontzia desegiteko kontratua

KON_IOS_0021/2020 Ekipamendu informatikoaren hornidura kontratua

KON_IS_0008/2020 Bermeoko udalerriko hainbat parkeetan haur jolasak hornitzea, bai eta segurtasunerako lurzoru egokia jartzeko kontratua.

KON_IRE_0002/2020 Diseinu eta inpresio lanetarako akordio markoa

KON_IOS_0016/2020 Produktu desinfektatzailearen hornidura kontratua

KON_IOS_0010/2020 2021-2022 epealdirako kontsumigarri informatikoen hornidura kontratua

KON_IOS_0018-2020 Aritzatxu hondartzako zerbitzuen eraikinaren putzuaren hustuketa zerbitzurako kontratua

KON_IOS_0013_2020 Fotokopiagailuetarako paper hornidura kontratazioa. Akordio Markoa

KON_IS_0012_2020 San Frantzisko Herri ikastetxeko sarbidearen kontratua

KON_IOS_0017_2020 Bermeoko Hizkuntza Eskola Ofizialeko sarbidearen hobekuntza

KON_IS_0010_2020 Tellaetxe tar Josu kaleko bidegurutzea egiteko obra kontratua

KON_IOS_0006_2020 Aritzatxu hondartzako zerbitzuen eraikinaren putzuaren hustuketa zerbitzurako kontratua

KON_IOS_0014_2020 Madalen egunerako bandera eta kañoberak hornitzeko kontratua 

KON_IOS_0015 2020 urteko Bermeoko Andra Mari eta Santa Eufemia Jaietako argitalpenerako zerbitzu kontratua

KON_IRE_0005 Etxeetan sortutako bolumen handiko hondakinak batzeko Zerbitzu kontratua.

KON_IOS_0004_2020 Sastar-batze kamioaren alokairurako kontratua

KON_IS_0004 Izurriteen Kontrol zerbitzurako kontratua

KON_IRE_0009 Soinu eta argiztapen ekipoen alokairua eta laguntza teknikoa kontratu mistoa

KON_IOS_0008 Bermeoko Udalaren eta bere erakunde autonomoen korporazio kideen eta langileen erantzukizun zibilaren asegurua

KON_IS_0003 Arane kiroldegiko sabai-lehioaren konponketak egiteko obra kontratua

KON_IS_0001 Eremun berdeak eta kontrolatu bako zabortegi txikiak garbitzeko kontratua.

KON_IRE_0006 Udal Garbiketa zerbitzurako zenbait ibilgailuen alokairua gehi beste zerbitzu batzuen kontratazioa (renting)

Aldez aurreko    Hainbat eraikinen garbiketa zerbitzu kontratua
iragarkia

KON_IOS_0002 Bermeoko udaleko udal errazmakinetarako zepilluen hornidura kontratua 2020-2021 epealdirako, luzagarria

KON_IOS_0021 Bermeoko hainbat itxituraren barriztapenarako kontratua

KON_IS_0020 Arane kiroldegiko larrialdietarako eskilara barria egiteko obra kontratua

KON_IOS_001 Udaleko birtualizazio sistema jasaten duten WMware eta Veeam Backup softwarearen mantentze kontratua

KON_IRE_0020 Bermeon abandonatu eta kaleko animaliek batze eta zaintze zerbitzurako kontratuta

KON_ZEN_0002 2020-2021 urteetan, energia elektrikoa hornitzeko esparru akordiaren ondorioz kontratua

KON_ZEN_0003  Bizkaiko Foru Aldundiko Kontratazio Zentraleko Akordio Markoaren kontratu deribatua, Gas Naturala hornitzeko 2020-2021 epealdian

KON_IS_0018     Hondakine frakzio organikoa batzeko behar diren hainbat material hornidura 2020-2023 epealdirako hornidura kontratua

KON_IRE_0007   Sastar batze zerbitzurako, edukinontzien hornidura, erosteko aukerarik gabeko errentamendu bidez gehi beste zerbitzu batzuk (Renting) kontratatzeko hornidura kontratua

KON_IRE_0019   Berdintasun plana exekutatu eta ekintzak garatzeko zerbitzu kontratua

KON_IRE_0011    Bermeoko Udalaren eta bere erakunde autonomoen aseguru pribatuen zerbitzu kontratua

2019. URTEA

KON_IOS_0023    2019rako ekipamendu informatikoaren hornidura kontratua

KON_IOS_0013    Haurrentzako ipuin kontaketa saioak dinamizatzeko lanak

KON_IS_0017       Euskaraldia egitasmoa kudeatzeko zerbitzua

KON_IOS_0003    OLHUI Institutorako gas propano ontziratua hornitzea

KON_IOS_0018    OLHUI Institutoko E.M. fabrikazioko galdaragintza arineko eragiketearen modulua burutzeko soldagintza gas botilak eta materialak hornitzeko kontratua

KON_IS_0006       Berbalagun egitasmoa garatzeko zerbitzua

KON_IOS_0014     Antzerki tailerra gidatzeko zerbitzua emateko kontratua

KON_IOS_0012     Bermeoko Musika eskolako 11 pianoen afinazio zerbitzu kontratua

KON_IOS_0006    Kerio Connect posta zerbitzariaren 180 erabiltzaileentzako lizentzia baten hornidura

KON_IOS_0004    Udal sareko ekipo informatikoen segurtasuna eta birusen aurkako babesa bermatzeko sistema

KON_IOS_0007   Bulegoetarako altzariak eta ekipamenduaren hornidura kontratua

KON_IRE_0017    Bermeoko Udalaren, bere menpeko Erakunde Autonomoen eta BERUALAren aholkularitza juridikoa eta edozen auzitan defentsa burutzeko zerbitzu kontratua

KON_IOS_0011    Lanbide Hastapeneko tailerra konpontzeko obra kontratua

KON_IS_0013      Gabonetako argien kontratazioa 2019-2020 eta 2020-2021

KON_IS_0010      Zarragoitxi ingurua egokitzeko obra kontratua

KON_IRE_0016    Bermeoko Udalaren eta menpeko erakundeen barne eta kanpo komunikazinoa garatzeko zerbitzu kontratua

KON_IOS_0019   Bermeko Udalaren, bere erakunde autonomoen eta Berualaren mezularitza eta paketeria banaketaren zerbitzu kontratua

KON_IOS_0017   Bermeoko Udalak eta bere mendeko erakundeek egunkarietan argitaratu beharreko iragarkiak kudeatu eta iragarpena bideratzeko zerbitzu kontratua

KON_IOS_0038   Artika, San Migel eta Arane (Patxotene) auzoetan lanen konratua

KON_IRE_0015   Paper eta kartoi hondakinak gaika biltzeko kontratua

KON_IRE_0014   Bolumen handiko hondakinak biltzeko kontratua

KON_IRE_0012   Mendekotasunen prebentziorako eta gizarte eta hezkuntza arloan gazte eta nerabeekin eskuhartzeko programa kudeatzeko zerbitzu kontratua

KON_IOS_0008  Haurreskola. Teilatu eta ipar hormaren hezetasun arazoen konponketarako proiektoa

KON_IOS_0039  Udal liburutegiko funts bibliografikoa handitzeko edota berritzeko hornidura

KON_IOS_0008  Bermeoko jaietako publizidadearen diseinue, kudeaketa eta inprimaketa egiteko zerbitzu kontratua

KON_IS_0007     Inprenta lanen hornidurarako kontratisten homologaziorako akordio markoa (BIS) 2019-2022 epealdirako

KON_IOS_0001  Narrazio lehiaketaren liburuxka argitaratzeko lanak egiteko zerbitzu kontratua

KON_IRE_0003  Bermeoko auzo bideak eta udal jabetzako gune berde eta    lursailen desbroze zerbitzurako kontratua

Aldez aurreko     Hainbat eraikinen garbiketa zerbitzu kontratua
iragarkia

KON_IRE_0004  Gazte Ekimenen Zerbitzua (GEZ)

KON_IOS_0024  Etxeetan sortutako olio zikina batzeko kontratua

KON_IS_0016     Udaletxea barriztatzeko obren 3. fasea obra kontratua

KON_IS_0015     Etxeetan sortutako bolumen handiko hondakinak batzeko kontratua

KON_IS_0018     Erreprografia eta inprenta lanak hornitzeari buruzko akordio markoa hornitzaileak homologatzeko 2019-2022 epealdirako

KON_NE_G0001  Erreten lamerako aterpea eta jolas guneko obra kontratuaren 1.lotea

KON_IOS_0022  Bulegoetako paper hornidura 2019-2020 urteetarako

KON_IS_0019    Kanposantu inguruan aparkaleku barria egiteko obra kontratua

KON_IOS_0036 Ortube atunontziko bizkarraren pasabideak eta popa aldea oholeztatzea eta istinkatzea obra kontratua

KON_IS_0014   Udal langileen jantzi, oinetako eta banakako babeserako ekipoak hornitzeko kontratua. (Bigarren deialdia)

KON_IRE_0007 Gizarte eta Kultura etxea, Musika Eskola, Basterretxea aretoa, komun piblikoak (Lamera, Almika, Tala, Txirritxa, Erribera eta Erreten) Kurtzio-Zarragoitxiko igogailua eta azokako garajeen garbitasun kontratua

KON_IS_0007   Bermeon abandonatu eta kaleko animaliek batze eta zaintze zerbitzua

KON_IOS_0009 Eremu berdeak eta kontrolatu bako zabortegi txikiak garbitzeko kontratua

KON_IOS_0013 BOLHUI-ren sukaldaritza eta jatetxe arloko zikloaren garapenerako,elikadura produktuak hornitzea

KON_IRE_0006  Bermibusa hiri garraio zerbitzu kontratua

KON_IS_0017    Erreten lamerako aterpea eta jolas guneko obra kontratua

KON_IRE_0003  Udaleko erretransmisinoak egiteko eta tokiko telebista izan daiten, euskerazko tokiko telebistaren zerbitzu kontrtua

KON_IOS_0033  Ipuin kontaketa saioak gidatzeko zerbitzu kontratua

KON_IOS_0020  Kontsumigarri informatikoen hornidurarako akordio markoa 2019-2020

KON_NE_G0004 VEC ereduaren formakuntza emoteko zerbitzu kontratua

KON_SK_0001  Artza Frontoiko aldagelak egokitzeko obra kontratua

2018. URTEA

KON_IS_0014    Laneko jantziak eta babeserako ekipoak, hornidura

KON_IOS_0031  Azokako zoladura egokitzeko obra kontratua

KON_IS_0005     Frakzio organikoen hondakin bilketarako hornidura

Aldez aurreko

iragarkia             "Gu ere Bertsotan/Mundu bat Bertso" kudeatzeko kontratua

KON_IOS_0012   Txirritxa bideko aparkakalekuaren egokitzeko obra     

KON_IS_0002     Udaltzaingoaren ibilgailuen hornidura alokairu bidez    

KON_IS_0004     Kanpoko prebentzio zerbitzuko espezialetateak         

KON_IOS_0003   Hurtado de Mendoza orubea II.Fasea 

http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-home/eu/

Bermeoko Udala

010 (94 617 91 00)
Arana eta Goiri tar Sabinen
enparantza z/g
48370 Bermeo - Bizkaia
antolakuntza@bermeo.eus

bikain ziurtagiria WAI-AA WCAG 1.0