Tramiteak

Tramitea

Katastroko zenbaki finkoaren eskaria/ Solicitud del nĂºmero fijo catastral On-line tramiteaAurrez - aurreko tramiteaEmail bidezko tramiteaHitzordua

Xedea:

Katastroko zenbakia finkoa ezagutzea da izapide honen helburua

Nori zuzendutako tramitea da?

Higiezina Bermeon eukita katastroko zenbaki finkoa behar dauan edozein interesduni

Baldintzak:

Bermeon kokatutako higiezina izatea

Zein da tramite honen erantzulea?

Idazkaritza

Ebazpena

Alkatea

Noiz aurkeztu behar da eskaera?

Ez dago epe murrizketarik

Udal konpromisoa:

Gehienez, 2 lanegunetan ziurtagiria jasoko dau interesdunak

Tramitazio epea:

Lanegun bi

Tasa ordainketa:

Ez dago. Dohaineko tramitea

Datuak berraztertuta: 2020ko urtarrila Datuak berraztertzeko data: 2021eko otsaila

Tramitazio bideak

On-line

Aurrez - aurrekoa

Berhaz bulegoan: Astelehena, eguaztena eta barikua: 08:00-15:15

Martitzen eta eguenetan: 08:00- 14:00                                          

                                          16:00- 18:00

Udan: Goizez: 08:00 - 14:30

Udan arratsaldeetan itxita

eMaila

Eskaria antolakuntza@bermeo.eus helbidera bideratu daiteke, beteta eta izenpetuta. Eskari honi sarrera erregistroa emon ondoren egun bitan bere erroldan agertzen dan ohiko etxebizitzara bideratzen da ziurtagiria edo epe hori igarota Berhaz bulegoan jaso daike.

Hitzordua

Gai honen inguruan pertsona arduradunagaz hitz egiteko HITZORDUA ESKATU DAIKEZU tramite honen erantzulearekin (Estatistikako langilea) EGUNERO 10:00-14:30

IN-89: Katastroko datuen eskaera orria euskeraz

IN-89: Katastroko datuen eskaera orria elebidun

Zure datu pertsonalen kudeaketea, berme guztiekin egin daiten, abenduaren 13ko 15/1999 Datu Pertrsonalen Babeserako Lege Organikoan ezarritakoa jarraitzen da eta lege hau garatzen daben gainerako arauak.

Zure eskarian adierazten dituzun datu pertsonalen tratamendua ezagutu daizun, zein fitxategitan sartzen dan jakin daizun eta horren inguruko informazino guztia eduki daizun, guztiak eskaintzen deutsuguz:

FITXATEGIAREN IZENA: SARRERA ETA URTEERA ERREGISTROA

FITXATEGIAREN HELBURUA ETA ERABILERAK: Bermeoko Udalean sartzen edo irteten diren agirien, Idazkaritzako agirien (dekretuak, erabakiak) eta beste espediente batzuen sarrera eta irteera erregistroko aplikazio guztiak.

 DATUAK JASOTZEKO PROZEDURA: Eskabide eta beste formulario mota batzuen bidez interesdunek emandako datuak.

LAGAPENAK: Ez da lagapenik aurreikusi

TRATAMENDU-SISTEMA: Mistoa.

FITXATEGIAREN ORGANO-ARDURADUNA: Alkatea

SARTZEKO, ZUZENTZEKO, INDARGABETZEKO ETA AURKA EGITEKO ESKUBIDEAK NON GAUZATU: Bermeoko Udalaren Berhaz Bulegoan, Ertzilla 6-8 zein on-line (tramitea hasi)

SEGURTASUN NEURRIAK: Maila altua

PUBLIKAZINO DATA: BAOean 2009-11-12, zk.: 217

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOKO ERREGISTROAN DUEN ERREFERENTZIA ZK.: 2100180032

Jarri daitekeen administrazio helegitea birjartze-helegitea izango da, ebazten duen organoaren aurrean (Alkatea, Osoko Bilkura edota Tokiko Gobernu Batzarra), hautaketa prozesuetako epaimahai edo Patronatuetako Lehendakari eragileen edo Zuzendaritza Batzordeen ebazpenen aurka izan ezik, horreeri jagoken administrazio helegitea gorajotze-helegitea izango dalarik, organu horreen edota Osoko Bilkuraren aurrean tartekatu beharrekoa 

Tramite zerrenda