Tramiteak

Tramitea

Eskaintza Publikoan parte hartzeko eskaria/ Solicitud para tomar parte en la oferta p├║blica On-line tramiteaAurrez - aurreko tramiteaEmail bidezko tramiteaHitzordua

Xedea:

Udaleko oposizino eta deialdi publiko guztien baldintzak, oinarriak eta parte hartzeko erispideak emon, zein eskariak jasotzeko urratsak xedatzea da izapide honen helburua

Nori zuzendutako tramitea da?

Interesa daukan edozein herritarrari

Zein da tramite honen erantzulea?

Langileria Saila

Noiz aurkeztu behar da eskaera?

Kasuz-kasu onartutako baldintzen arabera

Adminsitrazio isiltasuna:

Baiezlea

Tramitazio epea:

Berehala: Beharrezko informazino guztia eskeini eta eskariari sarrerea emon

Tasa ordainketa:

Araudia fiskalen arabera 2020

7.- Azterketa eskubideagatik: azterketan izen emote hutsagaitik ordainduko da, izena emon eta gero azterketara aurkeztu daitekeen edo aurkezten dan ala ez kontuan izan barik

7.1- Azterketa eskubideagatik: 4 euro

Datuak berraztertua: 2020ko urtarrila  Datuak berraztertzeko  datea: 2021ko otsaila

Tramitazio bideak

On-line

Aurrez - aurrekoa

Berhaz bulegoan: Astelehena, eguaztena eta barikua: 08:00-15:15

Martitzen eta eguenetan: 08:00- 14:00                                          

                                          16:00- 18:00

Udan: Goizez: 08:00 - 14:30

Udan arratsaldeetan itxita

 

eMaila

Informazinoa eta inprimakiak korreo elektroniko bidez bialtzen dira.

Hitzordua

Gai honen inguruan pertsona arduradunagaz hitz egiteko HITZORDUA ESKATU DAIKEZU tramite honen erantzulearekin (Langileria Saileko teknikaria)

IN-24: Deialdian parte hartzeko agiri normalizatua (behekaldean)

NAN aurkeztea ezinbestekoa edo ziurtagiri digitala eukitea on-line egiteko.

Zure datu pertsonalen kudeaketea, berme guztiekin egin daiten, abenduaren 13ko 15/1999 Datu Pertrsonalen Babeserako Lege Organikoan ezarritakoa jarraitzen da eta lege hau garatzen daben gainerako arauak.

Zure eskarian adierazten dituzun datu pertsonalen tratamendua ezagutu daizun, zein fitxategitan sartzen dan jakin daizun eta horren inguruko informazino guztia eduki daizun, guztiak eskaintzen deutsuguz:

FITXATEGIAREN IZENA: SARRERA ETA URTEERA ERREGISTROA

FITXATEGIAREN HELBURUA ETA ERABILERAK: Bermeoko Udalean sartzen edo irteten diren agirien, Idazkaritzako agirien (dekretuak, erabakiak) eta beste espediente batzuen sarrera eta irteera erregistroko aplikazio guztiak.

 DATUAK JASOTZEKO PROZEDURA: Eskabide eta beste formulario mota batzuen bidez interesdunek emandako datuak.

LAGAPENAK: Ez da lagapenik aurreikusi

TRATAMENDU-SISTEMA: Mistoa.

FITXATEGIAREN ORGANO-ARDURADUNA: Alkatea

SARTZEKO, ZUZENTZEKO, INDARGABETZEKO ETA AURKA EGITEKO ESKUBIDEAK NON GAUZATU: Bermeoko Udalaren Berhaz Bulegoan, Ertzilla 6-8 zein on-line (tramitea hasi)

SEGURTASUN NEURRIAK:Maila altua

PUBLIKAZINO DATA: BAOean 2009-11-12, zk.: 217

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOKO ERREGISTROAN DUEN ERREFERENTZIA ZK.: 2100180032

Jarri daitekeen administraio helegitea birjartze-helegitea izango da, ebazten duen organoaren aurrean (Alkatea, Osoko Bilkura edota Tokiko Gobernu Batzarra), hautaketa prozesuetako epaimahai edo Patronatuetako Lehendakari eragileen edo Zuzendaritza Batzordeen ebazpenen aurka izan ezik, horreeri jagoken administrazio helegitea gorajotze-helegitea izango dalarik, organu horreen edota Osoko Bikuraren aurrean tartekatu beharrekoa.

Tramite zerrenda