Tramiteak

Tramitea

Erroldako datu aldaketak erroldako aplikazinoan erregistratu/ Registrar cambios de datos en la aplicación del padrón On-line tramiteaAurrez - aurreko tramiteaEmail bidezko tramiteaHitzordua

Xedea:

Erroldan inskribatutako pertsona batek, daturen bat aldatu nahi dauenean, jarraitu beharreko jarduera da. Datu aldaketa horrek honakoak ukitzen dauz:Izena, abizenak, jaiotza-datea, sexua, ikasketak, NAN agiria, jaiotza-lekua edo/eta helbideratze baimena

Nori zuzendutako tramitea da?

Datu aldaketa behar dauan edozein herritarri.

Baldintzak:

Bermeon erroldaturik egotea

Zein da tramite honen erantzulea?

Idazkaritza: Estatistika Zerbitzua

Ebazpena

Alkatea

Noiz aurkeztu behar da eskaera?:

Beharrizana dagoanean

Tramitazio epea:

Berehala

Administrazio-isiltasunaren eragina:

Baiezlea

Konpromisoa:

Berehala egin beharrezko dokumentazio guztia erantsita

Tasa ordainketa:

Dohaineko tramitea da

Datuak berraztertuta: 2019ko urtarrila  Datuak berraztertzeko datea: 2020ko otsaila

Tramitazio bideak

On-line

Aurrez - aurrekoa

Berhaz Bulegoan. Ertzilla 6-8 Bermeo.

Ordutegia: Egunero: 08:30- 14:30

Martitzen –Eguenetan 16:30 – 19:00

Zapatuetan 10:00- 13:00

Udan Goizez bakarrik

eMaila

Udalak mail bidez ere jasotako idatziak bideratzen dauz, horretarako zure eskaria antolakuntza@bermeo.eus helbidera bialdu behar dozu, erantsitako dokumentuak beteta eta izenpetuta.

Hitzordua

Gai honen inguruan pertsona arduradunagaz hitz egiteko HITZORDUA ESKATU DAIKEZU tramite honen erantzulearekin (Estatistikako arduraduna) EGUNERO 10:00-14:30era

IN-04: Datu aldaketak egiteko inprimakiak (behekaldean)

 

Zure datu pertsonalen kudeaketea, berme guztiekin egin daiten, abenduaren 13ko 15/1999 Datu Pertrsonalen Babeserako Lege Organikoan ezarritakoa jarraitzen da eta lege hau garatzen daben gainerako arauak.

Zure eskarian adierazten dituzun datu pertsonalen tratamendua ezagutu daizun, zein fitxategitan sartzen dan jakin daizun eta horren inguruko informazino guztia eduki daizun, guztiak eskaintzen deutsuguz:

 

FITXATEGIAREN IZENA: BIZTANLEEN ERROLDA

FITXATEGIAREN HELBURUA ETA ERABILERAK:Bermeoko Udalaren biztanleen errolda kudeatzea eta tratamendu automatizatua egitea.

DATUAK JASOTZEKO PROZEDURA:Aurrez aurre, eskabide eta formulario bidez

LAGAPENAK:Estatistikako Institutu Nazionala

TRATAMENDU-SISTEMA: Mistoa.

FITXATEGIAREN ORGANO-ARDURADUNA: Alkatea

SARTZEKO, ZUZENTZEKO, INDARGABETZEKO ETA AURKA EGITEKO ESKUBIDEAK NON GAUZATU: Bermeoko Udalaren Berhaz Bulegoan, Ertzilla 6-8 zein on-line (tramitea hasi)

SEGURTASUN NEURRIAK:Maila ertaina

PUBLIKAZINO DATA: BAOean 2009-11-12, zk.: 217

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOKO ERREGISTROAN DUEN ERREFERENTZIA ZK.: 2100180010

 "Datu Pertsonalen Babesaren Arloko Jardunbide Egokien Eskuliburua Euskal Autonomia Erkidegoko Toki-erakundeetarako" kontsultatu daikezu honako helbideetan: www.eudel.net eta www.avpd.es

Jarri daitekeen administraio helegitea birjartze-helegitea izango da, ebazten duen organoaren aurrean (Alkatea, Osoko Bilkura edota Tokiko Gobernu Batzarra), hautaketa prozesuetako epaimahai edo Patronatuetako Lehendakari eragileen edo Zuzendaritza Batzordeen ebazpenen aurka izan ezik, horreeri jagoken administrazio helegitea gorajotze-helegitea izango dalarik, organu horreen edota Osoko Bilkuraren aurrean tartekatu beharrekoa 

Tramite zerrenda