Tramiteak

Tramitea

Lurren segregazino eskaria / Solicitud de segregaciĆ³n de tierras On-line tramiteaAurrez - aurreko tramiteaHitzordua

Xedea:

Lurren segregazino tramitatzea da izapide honen helburua

Nori zuzendutako tramitea da?

Interesa daukan edozeinek

Baldintzak:

Lurren jaubetza izatea

Zein da tramite honen erantzulea?

Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila

Ebazpena

Alkatea

Noiz aurkeztu behar da eskaera?:

Ez dago epe murrizketarik

Tramitazio epea:

3 hilabete (Euskadiko Lurzoru eta Hirigintz 2/2006 Legearen 210.7 artikuluaren arabera)

Administrazio-isiltasunaren eragina:

Ezezlea

Udal konpromisoa:

Tramitea ekintza bakar batean egiteko dokumentazino guztia jaso eta behar dan moduan bideratu

Tasa ordainketa:

Ez dago. Dohaineko tramitea

Datuak berraztertuta: 2020ko urtarrila  Datuak berrezteko data: 2021eko otsaila

Tramitazio bideak

On-line

Aurrez - aurrekoa

Berhaz Bulegoan:

Ertzilla 6-8 Bermeo.

Ordutegia: 08:30- 14:30 Martitzen –Eguenetan 16:30 – 19:00 Zapatuetan 10:00- 13:00

Udan Goizez bakarrik

 

Hitzordua

Gai honen inguruan pertsona arduradunagaz hitz egiteko HITZORDUA ESKATU DAIKEZU tramite honen erantzulearekin (Urigintzako teknikaria) MARTITZENETAN 10:30-11:30etara

Bizkaiko Foru Aldundiaren fitxategia da, Udalak, ez dauz datu honeek bere datu baseetan ez jaso ez kudeatzen.

Tramite zerrenda