Tramiteak

Tramitea

Helbide aldaketak erregistratu/ Registro de cambios de domicilio On-line tramiteaAurrez - aurreko tramiteaEmail bidezko tramiteaHitzordua

Xedea:

Interesduna etxebizitzaz aldatzen dalako helbide aldaketea burutu da izapide honen helburua. Etxebizitza aldaketa hau Bermeoko herrian burutu beharko da eta interesdunak erroldaturik egon beharko dau.

Nori zuzendutako tramitea da?

Bizilekua aldatzen dauan edozein herritarri.

Baldintzak:

Bermeon erroldaturik egotea

Zein da tramite honen erantzulea?

Idazkaritza: Estatistika Zerbitzua

Ebazpena

Alkatea

Noiz aurkeztu behar da eskaera?:

Ez dago epe murrizketarik

Tramitazio epea:

Berehala

Administrazio-isiltasunaren eragina:

Baiezlea

Konpromisoa:

Tramitea berehala egin eta aurrerago dokumentazioa eskatu beharra sahiesteko, beharrezko dokumentazio guztia eransten dala bermatu.

Tasa ordainketa:

Ez dago. Dohaineko tramitea

Datuak berraztertuta: 2020ko urtarrila  Datuak berraztertzeko datea: 2021ko otsaila

Tramitazio bideak

On-line

Aurrez - aurrekoa

Berhaz bulegoan: Astelehena, eguaztena eta barikua: 08:00-15:15

Martitzen eta eguenetan: 08:00- 14:00                                          

                                          16:00- 18:00

Udan: Goizez: 08:00 - 14:30

Udan arratsaldeetan itxita

eMaila

Eskaria izenpetuta eta jagokon agiri guztiak erantsita antolakuntza@bermeo.eus helbidera bidali behar dozuz.

Hitzordua

Gai honen inguruan pertsona arduradunagaz hitz egiteko HITZORDUA ESKATU DAIKEZU tramite honen erantzulearekin (Estatistikako arduraduna) EGUNERO 10:00-14:30era

IN-08: Adinbakoak

IN-09: Jauberaren baimena

IN-10: Helbide aldaketarako inprimakia

Eskatzailea etxearen jabea bada:

Alta inprimakia betetzen dau

Sarrera erregistroa emoten da

NAN fotokopia jasotzen da

Etxebizitzaren jabetasuna frogatzen dauan agiria Berh@z bulegoko langileak eransten dau

Eskatzailea errentaria bada:

Alta inprimakia beteko dau

Sarrera erregistroa emoten da

NAN fotokopia jasotzen da

Errendamendu kontratuaren kopia eransten da

Kontratua jabearen izenean egon behar da

Eskatzailea adinbakoa bada:

Guraso baten baimen inprimakia betetzen da

Sarrera erregistroa emoten da

Famili liburu osoaren fotokopia jasotzen da.

Gurasoaren NAN fotokopia eransten da

Eskatzailea norbaiten etxean biziko bada:

Alta inprimakia beteko dau

Sarrera erregistroa emoten da

NAN fotokopia jasotzen da

Etxebizitzaren jabearen baimena izenpeturik ekartzen da

Etxebizitzaren jabetasuna frogatzen dauan agiria Berh@zbulegoko langileak eransten dau

Jabearen NAN fotokopia eransten da

Eskatzailea ezkontidearen etxean biziko bada (ezkontidea jabea):

Alta inprimakia betetzen da

Sarrera erregistroa emoten da

Famili liburu osoaren fotokopia ekartzen da

Etxebizitzaren jabetasuna frogatzen dauan agiria

Berh@zbulegoko langileak eransten dau

Eskatzailearen NAN fotokopia jasotzen da

Eskatzailea ezkontidearen etxean biziko bada (ezkontidea errentaria):

Alta inprimakia betetzen da

Sarrera erregistroa emoten da

Famili liburu osoaren fotokopia ekartzen dau (ezkonduta dagozanaren froga)

Errendamendu kontratuaren fotokopia jasotzen da

Eskatzailearen NAN fotokopia eransten da

Eskatzailea Egoitza kolektibo baten (Ospitale Psikiatrikoan edo Zaharren Egoitzan)

biziko bada:

Alta inprimakia betetzen dau

Sarrera erregistroa emoten da

NAN fotokopia jasotzen da

Egoitz horreetako arduradunaren baimena izenpeturik ekartzen dau.

Arduradunaren NAN fotokopia eransten da

Europar Erkidegoko biztanleei (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia) eta Akordioren bat sinatuta daben Estatuetako biztanleei (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza):

Pasaportea

CERTIFICADO DEL REGISTRO CENTRAL DE EXTRANJEROS (Izena, helbidea, nongoa dan, NIE (Numero de Identificacion de extranjero, eta erregistroen data)

Erroldan derrigorrezkoa da NIE jartea.

Prozedurari jagokon dokumentazinoa.

Zure datu pertsonalen kudeaketea, berme guztiekin egin daiten, abenduaren 13ko 15/1999 Datu Pertrsonalen Babeserako Lege Organikoan ezarritakoa jarraitzen da eta lege hau garatzen daben gainerako arauak.

Zure eskarian adierazten dituzun datu pertsonalen tratamendua ezagutu daizun, zein fitxategitan sartzen dan jakin daizun eta horren inguruko informazino guztia eduki daizun, datu guztiak eskaintzen deutsuguz:

 

FITXATEGIAREN IZENA: BIZTANLEEN ERROLDA

FITXATEGIAREN HELBURUA ETA ERABILERAK:Bermeoko Udalaren biztanleen errolda kudeatzea eta tratamendu automatizatua egitea.

DATUAK JASOTZEKO PROZEDURA:Aurrez aurre, eskabide eta formulario bidez

LAGAPENAK:Estatistikako Institutu Nazionala

TRATAMENDU-SISTEMA: Mistoa.

FITXATEGIAREN ORGANO-ARDURADUNA: Alkatea

SARTZEKO, ZUZENTZEKO, INDARGABETZEKO ETA AURKA EGITEKO ESKUBIDEAK NON GAUZATU: Bermeoko Udalaren Berhaz Bulegoan, Ertzilla 6-8 zein on-line (tramitea hasi)

SEGURTASUN NEURRIAK:Maila ertaina

PUBLIKAZINO DATA: BAOean 2009-11-12, zk.: 217

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOKO ERREGISTROAN DUEN ERREFERENTZIA ZK.: 2100180010

 "Datu Pertsonalen Babesaren Arloko Jardunbide Egokien Eskuliburua Euskal Autonomia Erkidegoko Toki-erakundeetarako" kontsultatu daikezu honako helbideetan: www.eudel.net eta www.avpd.es

Jarri daitekeen administraio helegitea birjartze-helegitea izango da, ebazten duen organoaren aurrean (Alkatea, Osoko Bilkura edota Tokiko Gobernu Batzarra), hautaketa prozesuetako epaimahai edo Patronatuetako Lehendakari eragileen edo Zuzendaritza Batzordeen ebazpenen aurka izan ezik, horreeri jagoken administrazio helegitea gorajotze-helegitea izango dalarik, organu horreen edota Osoko Bilkuraren aurrean tartekatu beharrekoa 

Tramite zerrenda