Tramiteak

Tramitea

Uri lurretako katastro ziurtagiriak jaso/ Obtención de certificados catastrales de terrenos urbanos On-line tramiteaAurrez - aurreko tramiteaHitzordua

Xedea:

Uri lurreko ondasun higiezinen ziurtagiria lortzea da izapide honen helburua

Nori zuzendutako tramitea da?

Ziurtagiria nahi dauan edozein interesdunei

Baldintzak:

Uri lurren jabea izatea

Zein da tramite honen erantzulea?

Bizkaiko Foru Aldundia

Ebazpena

Alkatea

Noiz aurkeztu behar da eskaera?:

Ez dago epe murrizketarik

Tramitazio epea:

Berehala

Administrazio-isiltasunaren eragina:

Ez da bidezkoa

Datuak berraztertuta: 2020ko urtarrila  Datuak berraztertzeko datea: 2021eko otsaila

Tramitazio bideak

On-line

Aurrez - aurrekoa

Berhaz bulegoan: Astelehena, eguaztena eta barikua: 08:00-15:15

Martitzen eta eguenetan: 08:00- 14:00      

                                          16:00- 18:00

Udan: Goizez: 08:00 - 14:30

Udan arratsaldeetan itxita

Hitzordua

Gai honen inguruan pertsona arduradunagaz hitz egiteko HITZORDUA ESKATU DAIKEZU tramite honen erantzulearekin (ATB Saileko teknikaria) BARIKUTAN 11:00-12:00etara

Bizkaiko Foru Aldundiaren datu basea da eta udalak ez dau horretan ez daturik sartzen ez horien tratamendurik egiten.

Jarri daitekeen administrazio helegitea birjartze-helegitea izango da, ebazten duen organoaren aurrean (Alkatea, Osoko Bilkura edota Tokiko Gobernu Batzarra), hautaketa prozesuetako epaimahai edo Patronatuetako Lehendakari eragileen edo Zuzendaritza Batzordeen ebazpenen aurka izan ezik, horreeri jagoken administrazio helegitea gorajotze-helegitea izango dalarik, organu horreen edota Osoko Bilkuraren aurrean tartekatu beharrekoa.

Tramite zerrenda