Tramiteak

Tramitea

Landa lurreko ondasun higiezinen ziurtagiriak bialdu/ Enviar los certificados de los bienes inmuebles de terrenos rurales On-line tramiteaAurrez - aurreko tramiteaHitzordua

Xedea:

Landa lurreko ondasun higiezinen ziurtagiria lortzea da izapide honen helburua

Nori zuzendutako tramitea da?

Ziurtagiria nahi dauan edozein interesdunei

Baldintzak:

Landa lurren jabea izatea

Zein da tramite honen erantzulea?

Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila

Ebazpena

Alkatea

Noiz aurkeztu behar da eskaera?:

Ez dago epe murrizketarik

Tramitazio epea:

Berehala

Udal konpromisoa:

Landa lurreko ondasun higiezinen ziurtagiria eskatzen dauan interesdunaren titulartasuna bermatuta, berehala agiria igortzea.

Tasa ordainketa:

Ez dago. Dohaineko ziurtagiria

Datuak berraztertuta: 2020ko urtarrila  Datuak berraztertzeko datea: 2021eko otsaila

Tramitazio bideak

On-line

Aurrez - aurrekoa

Berhaz bulegoan: Astelehena, eguaztena eta barikua: 08:00-15:15

Martitzen eta eguenetan: 08:00- 14:00                                          

                                          16:00- 18:00

Udan: Goizez: 08:00 - 14:30

Udan arratsaldeetan itxita

Hitzordua

Gai honen inguruan pertsona arduradunagaz hitz egiteko HITZORDUA ESKATU DAIKEZU tramite honen erantzulearekin (Urigintzako teknikaria) MARTITZENETAN 10:30-11:30etara

Bizkaiko Foru Aldundiaren fitxategia da, Udalak, ez dauz datu honeek ez jaso ez kudeatzen.

Tramiteak on-line ataletik, edozein herritarrek, Bizkaiko Foru Aldundiaren katastrora sarbidea dauka, bai landa lurreko zein hiri-guneko datuak ikusi eta jagokozan ziurtagiriak ataratzeko.

Tramite zerrenda