Tramiteak

Tramitea

Jaioberrien datuak erabiltzeko baimena, umea erroldatzean/ Permiso para la utilización de datos de los recien nacidos cuando se da de alta en el padrón On-line tramiteaAurrez - aurreko tramiteaTelefono bidezko tramiteaEmail bidezko tramitea

Xedea:

Jaiobarrien bertsoa egiteko eta liburua argitarateko datuak erabilteko gurasoek baimena

Nori zuzendutako tramitea da?

Bermeon erroldatutako umeen gurasoei

Jarraibidea:

Gurasoek baimenaren inprimakia bete eta sinatu behar dabe ume jaiobarria erroldan inskribatzen dabenean

Baldintzak:

Umearen gurasoa izatea

Zein da tramite honen erantzulea?

Euskera Saila

Noiz aurkeztu behar da eskaera?

Umea erroldan inskribatzen danean

Tramitazio epea:

Liburua urte amaieran argitaratzen da

Administrazio-isiltasunaren eragina:

Ez jagoko

Ordaindu beharrekoa:

Ez jagoko

Konpromisoa: Ume jaiobarriei bertsoa egitea eta liburua argitaratzea

Datuak berraztertuta: 2020ko urtarrila  Datuak berraztertzeko datea: 2021ko otsaila

Tramitazio bideak

On-line

Aurrez - aurrekoa

Berhaz bulegoan: Astelehena, eguaztena eta barikua: 08:00-15:15

Martitzen eta eguenetan: 08:00- 14:00                                          

                                          16:00- 18:00

Udan: Goizez: 08:00 - 14:30

Udan arratsaldeetan itxita

Telefonoa

Udalak, telefono bidezko 010 Zerbitzuaren bidez tramitazioaren informazio guztia eskaintzen dau.

Zerbitzuaren ordutegia: Egunero 08:30- 14:30; Martitzen- Eguenetan 16:30 – 19:00; Zapatuetan 10:00- 13:00. Udan arratsaldeetan itxita.

eMaila

Zalantza guztiei argibideak eskaintzen zaizkie: antolakuntza@bermeo.eus helbidera bialdu daitezke zalantzak zein informazio beharrizan guztiak

Erlazionatutako dokumentazioa honakoa da: Baimen emotea IN- E 225

Zure datu pertsonalen kudeaketea, berme guztiekin egin daiten, abenduaren 13ko 15/1999 Datu Pertrsonalen Babeserako Lege Organikoan ezarritakoa jarraitzen da eta lege hau garatzen daben gainerako arauak.

Zure eskarian adierazten dituzun datu pertsonalen tratamendua ezagutu daizun, zein fitxategitan sartzen dan jakin daizun eta horren inguruko informazino guztia eduki daizun, datu guztiak eskaintzen deutsuguz:

FITXATEGIAREN IZENA: SARRERA ETA URTEERA ERREGISTROA

FITXATEGIAREN HELBURUA ETA ERABILERAK: Bermeoko Udalean sartzen edo irteten diren agirien, Idazkaritzako agirien (dekretuak, erabakiak) eta beste espediente batzuen sarrera eta irteera erregistroko aplikazio guztiak.

 DATUAK JASOTZEKO PROZEDURA: Eskabide eta beste formulario mota batzuen bidez interesdunek emandako datuak.

LAGAPENAK: Ez da lagapenik aurreikusi

TRATAMENDU-SISTEMA: Mistoa.

FITXATEGIAREN ORGANO-ARDURADUNA: Alkatea

SARTZEKO, ZUZENTZEKO, INDARGABETZEKO ETA AURKA EGITEKO ESKUBIDEAK NON GAUZATU: Bermeoko Udalaren Berhaz Bulegoan, Ertzilla 6-8 zein on-line (tramitea hasi)

SEGURTASUN NEURRIAK:Maila altua

PUBLIKAZINO DATA: BAOean 2009-11-12, zk.: 217

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOKO ERREGISTROAN DUEN ERREFERENTZIA ZK.: 2100180032

Jarri daitekeen administrazino helegitea berraztertze-helegitea izango da, ebazten dauen organoaren aurrean (Alkatea, Osoko Bilkura edota Tokiko Gobernu Batzarra), hautaketa prozesuetako epaimahai edo Patronatuetako Lehendakari eragileen edo Zuzendaritza Batzordeen ebazpenen aurka izan ezik. Horreei jagoken administrazino helegitea gorajotze-helegitea izango da, organu horreen edota Osoko Bilkuraren aurrean tartekatu beharrekoa.

Tramite zerrenda