Tramiteak

Tramitea

Kirol instalazioak erreserbatzea/ Reserva de instalaciones deportivas On-line tramiteaAurrez - aurreko tramiteaTelefono bidezko tramiteaEmail bidezko tramitea

Xedea:

Araneko kiroldegiko kirol instalazioen (kantxa, squasha, kanpoko frontoia eta gelak), zein Artza frontoiaren erreserbak egiteko modua arautzea. Erreserba abonatuek zein abonatuak ez diranek egin daikie.

Norentzako tramitea da?

Areneko kiroldegiko edo Artza frontoiko erabiltzaileentzat.

Erreserba motak:

Zein da tramite honen erantzulea?

Kirol Patronatuko administraria

Ebazpenaren arduraduna

Kirol Patronatuko lehendakaria

Tramitazioa egiteko modua:

  1. ordu librerik dagoenean erreserbatu daitekez. Zerbitzua erabili behar dan eguna baino 48 ordu lehenago egin leiteke erreserba
  2. Interesatuek aurkeztu beharreko eskabidean, honako datu honeek agertu behar dira:

            - Taldeko arduradunaren izen-abizenak eta telefono zenbakia.

            - Zenbat kide daukazan taldeak eta bakotxaren abonadu- zenbakia.

            - Eskatzen dan eguna eta ordua.

            - Kontu korrontearen zenbakia.

Instalazio honetan egun eta ordu berean talde bat baino gehiago egongo balitz interesatuta, zozketa egingo litzateke aurreko hiruhilekoaren azken hamabostaldiko zapatu baten.Talde bakoitzak astean ordubete baino ezingo izango dau hartu txanda bakotxeko. Bigarren ordua hartu ahal izateko, aurretik beste talde guztiek euren lehen aukeraz baliatu beharko dute eta lehentasun hurrenkeraren arabera gorde ahal izango da bigarren ordua.

Tasa ordaintzea:

Dagokion ordenantza fiskalean agertzen dana. Erreserba instalazioa erabili orduko ordainduko da.

Hiruhilabeterako egin diran erreserben kuotak, hilaren lehenengo hamabostaldian ordainduko dira %20ko errekarguagaz.

Datuak berraztertuta: 2020ko urtarrila  Datuak berraztertzeko datea: 2021ko otsaila

Tramitazio bideak

On-line

Aurrez - aurrekoa

Aurrez - aurrekoa

Areneko Kiroldegiko bulegoan: Egunero: 8:00-21:30

Zapatuetan: 09:00-14:00 eta 16:30-20:00

Domekan : 900-14:00

Udan

Egunaro: 8:00-13:00 eta 17:00-21:30

Zapatu-domeka: 9:00-14:00

Telefonoa

Kiroldegiko ordutegian teléfono honetan 946179180

eMaila

Udal Kirol Patronatuak mail bidez ere jasotako idatziak bideratzen dauz, horretarako zure eskaria kiroldegia@bermeo.eus helbidera bialdu behar dozu.

Instalazioen erreserbaren inprimakia

Tramite zerrenda