Ayuntamiento

Impresos municipales

Selecciona el impreso que requieras

Tramites que se pueden realizar en Berhaz :

Departamento de Secretaría:

1.- Volante o certificado de empadronamiento

Errolda ziurtagiriaren eskaerea 

2.- Cambio de domicilio

Helbidea aldatzeko eskaera

Baimen emoilaren idatzia

Baimen emoileaten idatzia (kolektiboak)

3.- Cambio de datos en el padrón

Biztanleen udal erroldan datuen aldaketarako eskaera orria

4.- Alta en el padrón municipal

Biztanleen udal erroldan izena emoteko eskaera orria 

5.- Volante ó certificado de convivencia

Alkarbizitza ziurtagiriaren/agiriaren eskaera

6.- Datos estadísticos

Datu estatistikoen eskaera orria

7.- Registro de entrada

Eskaera orri orokorra

8.- Compulsas

Konpultsa eskaera orria

9.- Certificado de defunción

Heriotza ziurtagiriaren eskaera orria

10.- Bodas civiles

Ezkontza ziliberako eskaera orria

11.- Baja del padrón municipal

Baja eskaera orria gaztelera (heriotza edo atzerrira joateagatik)

Ofiziozko baja eskaera

12.- Notificación

Aviso de notificación

Departamento de Urbanismo, Obras y Medio ambiente:

13.- Licencia de obras menores

       Comunicación previa de obras menores

15.- Licencia para colocación de rótulos

Errotulua jartzeko lizentzia eskaera

16.- Comunicación previa de actividad

Jardueraren aurrekomunikazinoaren inprimakia

17.-Registro de solicitantes para vivienda tasada municipal

Eskaera orria

18.- Acciones a celebrar en bares y Pub

Eskaera orria

Departamento de Rentas:

19.- Pago de licencias del Cementerio, Matrículas de la Escuela de Música y otras autoliquidaciones

Musika eskolan matrikulatzeko eskaera orria

20.- Cambio de titularidad de los abonados

Sastarrak batzeko zerbitzuan abonaduaren titularra aldatzea

Bankuaren datuak

21.- Domiciliación bancaria de las tasas y impuestos municipales

Tasa eta zergak bankexean helbideratzeko

Bankuaren datuak

22.- Responsabilidad civil

Ondare erantzukizunaren erreklamazinoa

23.- Tramitacion de devoluciones

Diru itzulketen eskaera orria

24.-Impuesto de Biene Inmbuebles (IBI)

Zerga gainordainari alegazinoak salbuespen kasuagatik

Zerga gainordainari alegazinoak datuen akatsengaitik

Policia Municipal:

25.- Licencia de carabinas y pistolas de aire comprimido

Zinpeko aitorpena

26.- Pliegos de descargo

Deskargu orria

Isunaren berrikuspena

Departamento de Organización y Nuevas Tecnologías

27.- Quejas y sugerencias

Kexaren inprimakia

28.- Objetos perdidos

Galdutako objetuen imprimakia

29.- Reserva de publicaciones editadas por el Ayuntamiento (libros, CD..)

Argitalpenen erreserbarako eskaera

30.- Gestión de citas del Alcalde, Concejales y Técnicos

31.- Pagos mediante tarjeta bancaria (tributos, multas,...)

32.- Petición de copia de espedientes

33.- Petición del número fijo del catastro

Katastro zenbaki finkoen eskaera

34.- Peticion de tarjetas para entrar en la zona peatonalizada del Casco Viejo

Oinezkoen gunean sartzeko eskaria

Oinezkoen gunean sartzeko erabiltzaileari baimena

Declaración jurada. Renovación de permiso para entrar en la zona peatonal

35.- Gune publikoa

Gune publikoan ekintzak egiteko eskaera

Balorazino inprimakia elebidun

36.- Información.

Solicitud de acceso a la información pública

Departamento de Personal:

37.- Procesos de selección

Solicitud para participar en convocatorias de procesos selectivos

Departamento de euskera

38.- Servicio de Traducción

Itzulpen eskaria

39.- Ayudas para poner rótulos en euskera

Errotuluak euskeraz ipintzeko dirulaguntzarako eskaera orria

Departamento de Servicios

40.- Animales peligrosos

Arriskutsuak izan leikezan animaliak eukiteko lizentzia

Zigor aurrekarien ziutagiri eskaera

Zinpeko aitorpena (Arriskutsuak izan leitekezan animaliak eukiteko lizentzia)

Erroldatzeko eskaria

Aseguru ziurtagiria 

41.- Tarjeta Bermibusa

Eskaria elebidun 

Departamento de Cultura:

42.- Kultur ekipamenduak erabilteko eskaera orria

 

Datu honeek Udaleko Informazino Sisteman sartuko dira. Udal kudeaketarako baino ez dira erabiliko, eta beste herri-administrazinoei itxi edo jakinarazo ahal izango jakez abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoa) aurreikusitakoa gertatzen danean eta baita Eudel Jokabide onen eskuliburua kontuan hartuz. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea eukiko dabe Bermeoko Udalean, Ertzila kalea, 6. Bermeo 48370, Tel. 946179100 Faxa:946882312 Posta elektronikoa: antolakuntza@bermeo.eus

Bermeoko Udala

010 (94 617 91 00)
Arana eta Goiri tar Sabinen
enparantza z/g
48370 Bermeo - Bizkaia
antolakuntza@bermeo.eus

bikain ziurtagiria WAI-AA WCAG 1.0